អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកសិករកម្ពុជា

ទស្សនវិស័យ

យើង​ចង់​ឲ្យ​សហគមន៍​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ​រីកចម្រើន រស់នៅ​ដោយ​សន្តិភាព សេរីភាព និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស។

បេសកកម្ម

CFED គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍ ជាពិសេសគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។

វត្ថុបំណង

សហគមន៍ក្នុងតំបន់គោលដៅមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង ដឹកនាំ ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

គុណតម្លៃ

  • ទទួលខុសត្រូវ, គណនេយ្យភាព, តម្លាភាព
  • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយសហគមន៍ ជាពិសេសគ្រួសារក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះដោយសមធម៌
  • គោរពនិងទទួលយកទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃ
    ធ្វើការក្នុងក្រុមមិនចូលរួម
  • សមភាព​យេនឌ័រ
  • គោរព និងអនុវត្តតាមរចនាសម្ព័ន្ធការងាររបស់អង្គការ
  • អនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ល្អដែលមានចែងក្នុងគោលនយោបាយរបស់អង្គការ។

យើងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលមានបុគ្គលិកស្ថាបនិកចំនួន ៧ នាក់ ស្រី ២ នាក់ និងបានចុះបញ្ជីដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៤ ។

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ

អង្គការ CWS

នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ អង្គការ CWS Svay Rieng បានជ្រើសរើសដៃគូកសាងសមត្ថភាពក្នុងចំណោមបុគ្គលិកចំនួន ៧ នាក់ ដើម្បីចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល CWS ចំនួន ៥ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ គណនេយ្យភាព និងជំនាញសរសេរគម្រោង ទៅតាមជំនាញនីមួយៗដែលកំពុងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល។

នៅឆ្នាំ ១៩៩៩-២០០២ អង្គការ CWS Svay Rieng បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានខ្នាតតូចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងសាកល្បងរយៈពេលខ្លី ហើយកម្មវិធីមួយចំនួនមានដូចជា៖ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (PRA) សមត្ថភាពក្នុងការតំណាងក្រុមពីការគ្រប់គ្រងបញ្ជីក្រុម ក៏ដូចជាការផ្តល់ សកម្មភាពដូចជា៖ យើងបានចែកគ្រាប់ពូជបន្លែ ត្រី មាន់ ដល់ ១ ៤៦០ គ្រួសារ ឧបត្ថម្ភក្រុមជួយខ្លួនឯងចំនួន ៣៥ ក្រុម មានសមាជិកចំនួន ៦៣០ នាក់ ពេទ្យសត្វ ២៥ ភូមិ ដែលមានវិញ្ញាបនបត្រពីក្រសួងកសិកម្ម សាងសង់ប្រឡាយបង្ហូរទឹកចំនួន ៥០ កន្លែង ដាំកូនឈើសហគមន៍ចំនួន ១៣ ហិកតា សរុប ២៩៥ ០០០ ដើម។

បានសាងសង់អណ្តូងស្នប់ចំនួន ២៣៦ ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ ២៣៦ គ្រួសារ ធនាគារស្រូវចំនួន២៥ គ្រួសារចំនួន៥៧៥ ត្រូវបានគាំទ្រដោយអង្គការ CWS ដែលមាន ១១ភូមិគោលដៅ ២ឃុំ ស្ថិតក្នុងស្រុករំដួល និងស្រុកស្វាយជ្រំ។

អង្គការ Mekong Plus / IVY

អង្គការ Mekong Plus / IVY ផ្តល់ជំនួយសម្រាប់គម្រោងកសិកម្ម (ដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមសត្វ និងប្រមូលផលិតផលកសិករចេញទីផ្សារជាមួយអ្នកទទួលផល ៣៣៥) ស្បៀងអាហារដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន ២៣៥គ្រួសារ នៅស្រុកស្វាយជ្រំ និងក្រុងស្វាយរៀង ផ្តល់ដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក (WFP) មានបី រយៈពេលឆ្នាំ។

AusAid

កម្មវិធីអប់រំសុខភាពសហគមន៍ដែលគាំទ្រដោយ AusAid ក្នុង ២៥ ភូមិ អនុវត្តអនាម័យ អនាម័យលំនៅឋាន ពង្រឹងភ្នាក់ងារសុខភាពភូមិ ជំនួយថវិកា ជួយគ្រួសារក្រីក្រ មកមើលមណ្ឌលថែទាំសុខភាព ផ្តល់ជំនួយធនធានដល់ភ្នាក់ងារសុខភាពភូមិចំនួន ៣៧៦ នាក់ ២៥ នាក់ និងភ្នាក់ងារសុខភាពភូមិ។ កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ គាំទ្រដោយ ហេហ្វឺ ២០១០-២០១៣ គាំទ្រការកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការដាំដុះបន្លែ (គោ ក្របី មាន់ សម្រាប់ការបង្កាត់ពូជ និងការដាំដុះបន្លែ) និងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមជួយខ្លួនឯងដែលមានអ្នកទទួលផលសរុប ៣ ៥៧៥ គ្រួសារ។

អង្គការ UNDP

គម្រោងបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលគាំទ្រដោយ UNDP (២០១១-២០១៣) គាំទ្រការស្តារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រវែង ៣.៥១៣ ម៉ែត្រ ក្នុងភូមិចំនួន ៦២ ក្នុងឃុំចំនួន ២ ក្នុង ស្រុកស្វាយជ្រំ និងគាំទ្រការកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍លើជំនាញធ្វើស្រែ។ បន្លែ និង​ស្រូវ គ្រាប់ពូជ​ដំណាំ និង​ត្រី សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ដល់​៦៧៣​គ្រួសារ ។

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ

គម្រោង TDHG ២០១២ គាំទ្រឥណទានខ្នាតតូចសម្រាប់ក្រុមជួយខ្លួនឯងចំនួន ១៣ នៃ ២៣៤ គ្រួសារ។ អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ ២០១៧ បានគាំទ្រគម្រោងលើកកម្ពស់សុខភាព និងអនាម័យ ដែលគម្រោងនេះផ្តោតលើសកម្មភាពសំខាន់ៗ [ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ភ្នាក់ងារសុខភាពភូមិចំនួន ៣៦ លើប្រធានបទ ទឹកស្អាត អនាម័យ លាងដៃជាមួយសាប៊ូ និងបង្គន់។] (អនាម័យ) និងការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល។ នៅសាលាបឋមសិក្សាចំនួន ៤២ ស្មើនឹង ៤២ និងផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សបឋមសិក្សាចំនួន ៣៩.៨១៧ នាក់ និងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន ២៤.៧៤៨ គ្រួសារ ក្នុងឃុំចំនួន ១៧ ស្រុក ២ (ស្រុករមាសហែក និងស្រុកកំពង់រោទិ៍)។

អង្គការយូណេសែហ្វ

នៅឆ្នាំ ២០១៥ យូនីសេហ្វ បានគាំទ្រគម្រោងលើកកម្ពស់សុខភាព និងអនាម័យ ដោយផ្តោតលើការផ្សព្វផ្សាយសារបីគឺ ទឹកស្អាត សាប៊ូលាងដៃ និងការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងឃុំមណ្ឌលគិរី ១ ឃុំ ៦ ភូមិ មានអ្នកចូលរួម ៥១៣ នាក់។

សហភាពអឺរ៉ុប

សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានគាំទ្រគម្រោង ២០១៥-២០១៨ ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយផ្តោតលើសកម្មភាពសំខាន់ៗ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីតួនាទី និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ស្របតាមគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអនុ- កម្រិតជាតិ។ ដោយមានសិក្ខាកាមចំនួន ៣២ នាក់ បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងការផ្តល់សេវានៅថ្នាក់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន ១០៨ នាក់ ក្នុង ១២ ឃុំ ២ ស្រុក (ស្រុករមាសហែក និងរំដួល) និងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១១៣ នាក់ លើសេវារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានភូមិ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២២.៥០០ .